Tidsregisterering - Addcon

Gå til indhold
Special sider
Hvad er den nye lov om tidsregistrering?

Den 23. januar 2024 vedtog Folketinget en ny lov, der forpligter danske virksomheder til at give medarbejdere mulighed for tidsregistrering af deres arbejdstid. Loven får betydning for alle arbejdsgivere og vil kræve nye systemer for mange virksomheder.
Formålet med loven er at sikre, at medarbejdere får retfærdig kompensation for den tid, de bruger på arbejde og at arbejdsgivere overholder arbejdstidsreglerne.


Digital tidsregistrering i få enkle trin:

Uniconta har taget hul på udviklingen af en nytænkende tidsregistrerings app, som er nøje tilpasset de kommende krav til registrering af arbejdstid:

 • Fuld lovmæssig overensstemmelse af de nye krav for tidsregistrering
 • Intuitiv brugerflade der gør det nemt at registrere timer uden besvær
 • Alt gemmes og registreres automatisk direkte i Uniconta

Du og dine medarbejdere får fuldt overblik over arbejdstid, fravær, feriedage mv. og alle data er altid tilgængelige online i Uniconta.
Alt gemmes i 5 år, præcis som loven foreskriver.

Hvad indebærer de kommende tidsregistreringsregler ?

Den nye lov om tidsregistrering skal sikre, at virksomheder overholder arbejdstidsreglerne:

 • Du må ikke arbejde mere end 48 timer i gennemsnit per uge i en periode på fire måneder.
 • Du skal have en daglig hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for 24 timer.
 • Du har ret til et ugentligt fridøgn.

Kilde: Medarbejder- og kompetencestyrelsen

Den nye lov om tidsregistrering har til formål at gøre det lettere for virksomheder at dokumentere, at de overholder arbejdstidsloven. Derfor skal arbejdsgivere nu give medarbejdere mulighed for at registrere deres arbejdstid i et tidsregistreringssystem.

Hvordan opstod loven?

I 2019 fastslog EU-Domstolen, at medlemslandene er forpligtede til at sikre, at arbejdsgivere etablerer et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system til registrering af arbejdstidens daglige arbejdstid for hver enkelt medarbejder.
Som medlemsland er Danmark forpligtet til at efterleve EU’s lovgivning. Derfor skal Danmark og alle andre medlemslande implementere det ved lov.
Helt overordnet betyder loven derfor:

 • Virksomheder skal have et system til at registrere arbejdstid på et pålideligt grundlag.
 • Alle medarbejdere skal have mulighed for at håndhæve deres ret til maksimal arbejdstid og hvileperioder.
 • Systemet skal være tilgængeligt for kontrol for at sikre, at kravene overholdes.


Hvad betyder loven for dig som arbejdsgiver?

For at overholde tidsregistreringsloven skal virksomheder implementere et tidsregistreringssystem, der som minimum skal kunne:

 • Registrere og dokumentere medarbejdernes arbejdstid.
 • Gøre oplysningerne tilgængeligt for kontrol.
 • Give medarbejdere adgang til at tilgå oplysningerne.
 • Gemme oplysningerne i 5 år.

Har du ikke et tidsregistreringssystem? Prøv Uniconta

Hvis din virksomhed ikke allerede kan håndtere de nye lovkrav, er det vores klare anbefaling, at I kommer i gang hurtigst muligt.
Uniconta Time, som er Unicontas tidsregistreringssystem, tilbyder alle nødvendige funktioner for at overholde de kommende krav i den nye tidsregistreringslov. Her kan man registrere tid, fravær, ferie samt kørsel – og mere til.
Derudover bliver alt gemt i 5 år, præcis som loven foreskriver.

Har du kun behov for at leve op til kravene om tidsregistrering?

Vi er i fuld gang med at udvikle en ny app, så Uniconta kunder, der ikke anvender Time, også får mulighed for at leve op til de nye krav.

Vi garanterer, at Uniconta vil være et godkendt tidsregistreringssystem, som automatisk overholder alle love og regler, når den nye lov træder i kraft den 1. juli 2024.

Med Uniconta er din virksomhed klar til at navigere i de nye lovkrav med et økonomisystem, der kan håndtere kravene i den nye tidsregistreringslov.
Afdeling Fyn/Jylland:
Vibyvej 9
5580  Nørre Aaby
Telefon: +45 64 41 60 97
Mobil:    +45 31 35 07 39
info@addcon.dk

Afdeling Sjælland:
Tune Center 4 D
4030  Tune
Telefon: +45 46 13 91 41
kv@addcon.dk
Uniconta
Åbningstider:
Man - Tor: 09.00 - 16:30
Fredag:     09:00 - 13:00
CVR: 38 49 33 10
Created with WebSite X5
Tilbage til indhold